Kontakta oss

Naturskyddsföreningen Sala är en lokalkrets i Naturskyddsföreningen i Sverige.


Styrelse 2022-2023

Ordförande  Bo Eriksson  tel. 070 – 510 57 21  fagelbo45@gmail.com 

Sekreterare  Eva Eriksson  070 – 673 96 37 manet22@fastmail.fm

Kassör  Ann Rahbek   tel. 073 – 088 10 50  ann.rahbek@telia.com

Ledamot   Tomas Eriksson  tel. 073 – 906 41 83 Kotten.erikols@gmail.com

Ledamot  Mikael Eriksson  tel. 070 – 628 93 51  osterbo137@telia.com

Revisorer Göran Smedberg tel. 070 – 270 89 40 goran.smedberg@telia.com

Göran Fransson tel. 073 – 744 10 32 goran.fransson@hotmail.com

Revisorssuppleant Bengt Genell tel. 073 – 350 05 46 genellisala@hotmail.com

Valberedning Göran Smedberg tel. 070 – 270 89 40 goran.smedberg@telia.com

Jan Eriksson tel. 072 – 251 65 93 Jan@rensch.se

Vi finns även på Facebook https://www.facebook.com/groups/408785682803919/?ref=group_header

Gå gärna med där för att få information om våra arrangemang och träffar.

Meddela oss gärna er mailadress för att snabb få information om olika aktiviteter.